Rindex® motvikter

Säg adjö till deformationer

Tillverka runda, känsliga detaljer utan klämmärken. Öka bearbetningstiden med färre kvalitetskontroller, omarbetningar och slipning.

Speed up - för snabba resultat

Cut cycle time in half when manufacture fine surfaces regardless of size and weight of jaws. 

Optimera.

Increase metal removal rate, surface finish and/or tool life through with optimal kN/RPM ratio.

Monteras på din befintliga chuck

Snabb installation på primär- eller subspindel. Ett enklare, mer dynamiskt och billigare alternativ till centrifugalkompenserande chuckar.

Spela videoklipp

"From this study of effect of spindle speed and feed rate on surface roughness of carbon alloy steels it may be concluded that the better surface finish may be achieved by turning carbon alloy steels at low feed rate and high spindle speeds"

(N. Satheesh Kumar et al., Procedia Engineering, 2012)

Rindex Counterweights - En djupdykning

Our centrifugal force compensating weights are truly revolutionary. Rindex counterweights will enhance your output quality as well as increasing your production rate.    

By combining our patented counterweights and Multi Jaws, you could triple your productivity when manufacturing delicate parts where clamping forces matter. 

Ökad bearbetningstid innebär minskade kostnader, snabbare leveranser och mer konkurrenskraftiga priser. En klar vinst för både dig och dina kunder.

Läs mer...

Håll dig väl inom toleranskraven när du hanterar mjuka och/eller tunnväggiga material. Tillverka runda delar med utmärkt finish utan klämmärken genom att minska de initiala klämkrafterna.  

Kompromissa inte

Följ instruktionerna från leverantören av skärverktyg utan att välja mellan klämkraft och varvtal.

Välj spännkraft och varvtal utan hänsyn till backarnas tyngd eller position. Detaljen kommer sitta på plats.

New cutting tool technology allows for even faster spindle speeds without having to change tools as oftan due to wear out. As long as the cost of tools and time for tool change is less than that of increased machining time, you should increase spindle speed accordingly. 

Spindle speed is inversely proportional to time when you set the feed rate in a per-revolution fashion. If you can double spindle speed, the cycle time will be cut in half.

This effects finish turned operations as spindle speed is limited at low clamping forces due to the centrifugal forces caused by the jaws.

 

Fokusera på dina affärsmål       

Maximera affärsvärdet genom att optimera skärdata genom spindelhastighet. 

Fokusera på:

 • Låg produktionskostnad - Högre vinster
 • Högkvalitativ produktion - Kundnöjdhet
 • Maximal produktion - kortare leveranstid

Lätt att göra rätt

De flesta delar kräver flera operationer med olika skärverktyg, var och en med optimal spännkraft och spindelhastighet. 

Med Rindex motvikter kan du justera klämkraften genom att lägga till och ta bort extra vikter. Den optimala spännkraftskurvan kan användas för varje verktyg, vilket innebär en konsekvent högkvalitativ produktion utan att justera den ursprungliga spännkraften.

Läs våra framgångshistorier och lär dig mer om hur det går till. här.

Bli kundens #1 leverantör

Ta på dig fler jobb och svårare uppgifter. Effektiviteten ger mindre stillestånd och ökad kapacitet. Nå ut till fler kunder och öka din affärsverksamhet. 

Inspection and error correction of work in progress take up to 50% of internal setup time. More consistent processes mean fewer errors and less time spent on setup. 

Rindex-systemet gör det möjligt att standardisera kN/RPM-inställningar för olika verktyg och arbetsmoment och enkelt dela ut dem till maskinister med olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer. Dessa maskinister behöver då inte oroa sig för att göra misstag vid inställningen som leder till förlorad tid och produktivitet.

Med den senaste generationen skärande verktyg kan spännkrafter reduceras för ett flertal operationer. Genom att kombinera:

 • De bästa skärande verktygen för jobbet, med...
 • Rindex Multi-Jaws, med 100 % omslutningsyta…
 • med ett högfriktionsmaterial på backarna, såsom aluminium, och...
 • Rindex motvikter, ...

kan man närma sig 0 kN i spännkraft, med högsta möjliga kvalitet som resultat. Glöm inte att tumla råmaterialet först för bästa resultat.

Snabba backbyten

Motvikter kan monteras på er primär- eller subspindel.

 

Ingen monteringskostnad

Snabb montering och nedmontering med ett särskilt uppstpänningsverktyg. 

 

Minska ert chuckunderhåll

Våra motvikter sluter chuckens yta för spån vilket minskar nödvändigt underhåll

 • Korta leveranstider
 • Snabba delleveranser
 • Inga tryckmärken
 • Perfekt ytstruktur

Läs våra broschyrer, tillverkningsexempel, kalkyler mm.

Speeds And Feeds

"Tooling is typically about 5-10% of the total cost to machine the part. Your operator, the machine, cost of overhead (electricity, rent, etc.) can all be thought of in hourly terms. If you can halve the time of the roughing by spending twice as much on a cutter, you come out way ahead."

(Bob Warfield, Blog, CNC Cookbook, 2022.)

Best possible MMR, surface finish and tool life. Source: CNC Cookbook

Choosing tools, feed rate, cut depth and spindle speed is the most difficult task that a machinist does on a daily basis, according to a survey conducted by CNC Cookbook. There are simply too many variables to take into account.

About 25 % of operators choose speeds and feeds after “standard cuts”, “rule of thumb” or by “sound and feel”. Needless to say, this approach will not result in optimal metal removal rate.  

Whilst there are many software applications that will provide you with a rough estimate, most of them are simplistic and/ or outdated and do not take your company’s overall objective into account, i.e., high gross profit, best surface finish, lowest possible cycle time, long tool life etc. 

For instance, tool providers often recommend cutting data that increases tool life with little respect to metal removal rate. As mentioned, their models are often simplistic, and you may end up with sub-optimal tool life as a consequence.

Conclusion

Use more advanced software when calculating speeds and feeds, take overall business objectives into account, choose tools, and inserts wisely and increase MRR to reduce cycle time as often as possible. 

Minska kassationer, omarbetnings- och mättid

Framgångssagor

” Parts were manufactured 2-3 times faster compared with traditional turning. According to Sandvik Coromant, increased machining with 50 % is equal to a 25 % increase in gross margin. This means we managed to increase gross margin by 100-150 % as well as lower the component cost with 50- 80%, just by turning faster”

Joel Jönsson, MPC Automation Systems,  Success Stories, LK Precision, 2022.

Våra senaste produkter kan skapa värden på fler än ett sätt. Ta del av andra företags erfarenheter vid skarp produktion med Rindex-systemet. 

 

Inspireras av andra

Ta reda på hur verkstäder använder mpc's produkter för ökad produktivitet och vinst.

Varje verkstad är unik

Find out how your company can improve efficiency by looking general data from the manufacturing industry, such as overhead costs, time spent on different operations, key economic indicators (component cost, gross margin) etc.

Beräkna er vinst:

Varje verkstad är unik

The following examples are built on assumptions. Find out how your company could benifit from Rindex by clicking “Calculate profits” or by clicking “Succes Stories” under “Why Rindex” in the top menu.

Läs mer...

Normal produktion = 50 stycken i timmen (32% i cirkeldiagrammet till vänster).

Genom att minska omarbeten (21%), inspektionstid (8%) och backbyten (13%) kan ni tillverka 65 detaljer extra i timmen. Det är en ökning med 131% som motsvarar 115 detaljer i timmen.

When turning 2 times faster = 115 * 2= 230 pieces can be made.

That increases the number of parts per minute with 360%. According to sandviks calculations, that equals a gross margin increase with 180%, or…

A decrease in component cost by 78%.

Minska komponentkostanden med upp till 85+ %,

genom att... öka varvtalet med... . 3 gånger,

Minska omarbeten, inspektionstid och backbyten.

Vilket resulterar i ... 300ökning av bruttomarginalen.

https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/services/manufacturing/pages/default.aspx

Se vinster i diagram

Tunnväggiga och/ eller ömtåliga detaljer kräver låg initial spännkraft.
Storlek, vikt och placering av backar påverkar spännkraften negativt när varvtalet ökar.

Ökat maskinutnyttjade och skärdata har enormt genomslag på företagets totalkostnader. 

Handel med:
Spännkraft (kN) VS. Varvtal (RPM)

När spännkraften sätts till 10 kN begränsas det maximala varvtalet till 1000 varv (för standardbackar på 10" chuck).

Detta påverkar antalet tillverkade detaljer per minut samt ytstruktur och verktygens livslängd. 

Ni kommer inte att kunna tillverka komponenter i enlighet med rekommendationer från t.ex. er verktygsleverantör.

Se vinster i diagram

Endast 4 timmar av ett typiskt 8 timmars skift består av maskintid.

Genom ökat varvtal kan ni producera mycket mer under de 2 timmarna.

Öka skärdata och vinst 

Motvikter kan öka skärdata med 3 ggr vilket är en 200% ökning.

Det medför en minskad komponentkostnad med 70% och en tredubblad ökning i bruttomarginal.

Se vinster i diagram

När ni tillverkar högkvalitativa detaljer utan klämmärken och deformationer kan ni:

 • Minska omarbeten  
 • Minska mättiden 
 • Eliminera kassationer och därmed...
 • Beställa mindre råmaterial som lagerhålls

Se vinster i diagram

Er maskintid är extremt värdefull. Så är även era befintliga kundkontakter och er förmåga att skaffa nya.  

Genom att öka produktiviteten (öka varvtalet) och kvaliteten (minskad spännkraft) kan ni öka antalet kunder. 

Varje verkstad är unik

Vilket värde våra motvikter kommer ge just ert företag beror på er typ av tillverkning. Ju mer ni är villiga att frångå ert nuvarande tillverkningssätt desto mer pengar finns att hämta. 

Vid tillverkning av enklare komponenter kan våra enklare motvikter användas för att öka varvtalet och/eller spänna lösare. Då de är enkla att spänna upp och använda behövs ingen ingående optimeringsanalys av skärdata, varvtal och spännkrafter.   

Om ni däremot tillverkar mer komplicerade detaljer som kräver många (och ev. långa) operationer bör optimering av skärdata övervägas, särskilt för återkommande jobb. Genom att experimentera med extravikter kan ni hitta den jämvikt där era skärande verktyg presterar på toppnivå med rätt varvtal och spännkraft.    

Genom att investera i framtida teknologi idag kommer ni ligga steget före era konkurrenter imorgon. 

Gör en enkel vinstkalkyl

Om Rindex monteras i flera maskiner där backbyten sker ofta får ni exponetiell avkastning. Gör era egna kalkyler enkelt här.

Storlekar och former

Vår Revolution modell gör det möjligt att använda Rindex Multi Jaws - den smarta byteslösningen. Spara tid när maskinen används eller står stilla, vilket ger 300 % högre bruttomarginal.

Vår Optimeringsmodell Du använder extra vikter för att kompensera för eventuella typer av överkäftar och för att uppnå optimalt spänntryck och varvtal för alla arbetsmoment. 

Öka varvtal för ökad vinst. Använd Rindex Multi Jaws för att minska ställtider.

 • Centrifugalkraftsreducering
 • Chuckens maximala varvtal tillgängligt
 • Kompatibel med Rindex Multi Jaws
 • Grundback för hårda och mjuka backar
 • Kompatibel med standardchuckar
 • Olika storlekar och vikter valbara
 • Chuckens center är skyddat

Tillbehör: Väska, uppspänningsverktyg, grundbackar till Rindex Multi jaws, t-nuts

 

 • Centrifugalkraftsreducering
 • Chuckens maximala varvtal tillgängligt
 • Kompatibel med Rindex Multi Jaws
 • Grundback för hårda och mjuka backar
 • Extravikter för optimerad skärdata
 • För I.D. kompensation
 • Ytterligare vikter för kompensation för överkäken
 • Kompatibel med standardchuckar
 • Olika storlekar och vikter valbara

Inkluderat: Väska, uppspänningsverktyg, 1 set grundbackar, t-nuts, spännkraftsmätare till låns, Ett set extravikter. 

Rindex arbetar för dig

Beräkna vinster

Så mycket sparar du med vårt Rindex-system

Lätt att göra rätt

Optimera skärdata för perfekt resultat 

Framgångssagor

Ta del av andra företags framgångssagor och inspireras.

För mer information, kontakta oss.

Vi finns här för er. Kontakta oss via telefon, mejl eller sociala medier.

sv_SESV